Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Handlingsplan mot droger

Vi jobbar för att Höghammargymnasiet ska vara en drogfri skola. Hela handlingsplanen och överenskommelse hittar du under dokument, nere till höger på sidan.

Målsättning

Höghammargymnasiet skall vara en drogfri skola. Ingen hantering eller användning av droger skall förekomma på skolan. Med droger avses alkohol och narkotika. Ingen rökning inom skolans område får ske.

Förebyggande arbete

  • Handlingsplan mot droger används vid misstänkt eller konstaterat bruk av droger. Skolledningen ansvarar för att planen hålls aktuell.
  • Skolledningen ansvarar för att elever och personal regelbundet utbildas i frågor om droger.
  • Elevhälsan är behjälpliga som bollplank för personalen vid misstänkt eller konstaterat bruk av droger bland eleverna.
  • Alla elever och vårdnadshavare uppmanas att ta del av handlingsplanen mot droger och skriva på överenskommelsen.

Åtgärder vid misstanke om att elev missbrukar droger

Den som upptäcker att elev är påverkad av droger eller har misstanke om att en elev brukar droger, skall omedelbart kontakta ansvarig rektor/boendechef. Elevens klassföreståndare informeras.

Skolledningen samråder med Elevhälsan och beslutar om vidare handläggning. Kontakt kan tas med socialtjänstens drogterapeut eller motsvarande.

Eleven informeras om de misstankar som riktas mot honom/henne och får själv möjlighet att prata med vårdnads­havare innan rektor/klassföreståndare kontaktar hemmet. Med myndig elev görs en överenskommelse om kontakt med vårdnadshavare.

Rökning inom skolans område

All personal på Höghammargymnasiet skall om man ser en elev röka inom skolans område omedelbart informera eleven om rökförbudet. Eleven skall släcka cigaretten eller avvisas från skolans område. Om eleven inte hörsammar tillsägelsen rapporteras eleven till rektor.

Åtgärder vid innehav och/eller langning på skolan

Att inneha och langa droger är kriminella handlingar. Elev som på skolan ertappas med en sådan handling blir omedelbart anmäld till polis och socialtjänst av ansvarig skolledare. En påföljd kan bli avstängning från skolan.

Kontakt

Kontakt

Höghammar­gymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 40

Fax 0278-100 04

E-post

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund