Hälsinglands Utbildningsförbund
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • Hem
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | Intranät

Föräldrasamverkan

Trots att våra elever når myndig ålder samverkar vi på Staffangymnasiet med er vårdnadshavare. Samverkan sker genom enskilda möten, gruppmöten, telefonkontakt eller genom verktyget edWise.

Så här gör du en sjukanmälan

Om en elev inte kan närvara vid undervisningen ska orsaken till frånvaron anmälas till skolan senast kl. 09:30 på morgonen via något av följande alternativ: 

 1. Anmäl via Internet Skolplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. Anmäl via telefon (gäller bara provisoriskt)

Går du hem under dagen

Om du av någon anledning måste gå hem under dagen meddelar du detta personligen till din mentor eller till den lärare du har haft eller skall ha. Undantagsvis lämnas skriftligt meddelande till mentorn.

Mentor ansvarar för att följa upp frånvaron varje vecka och att boka tid och lämna frånvarosammanställningen till rektor.

Om du är under 18 år och uteblir från skolarbetet utan giltig anledning kommer rektorn se till att en kontakt upprättas mellan skolan och din vårdnadshavare.

Välkommen att besöka oss

Vill Du som förälder besöka oss på Staffangymnasiet för att få en bättre uppfattning om skolans verksamhet är Staffangymnasiets årliga Öppet hus, ett ypperligt tillfälle att se skolans helhet och miljö. Denna tillställning är mycket uppskattad.

Men Staffangymnasiet är öppet för dig när som helst när verksamheten är igång så du är välkommen då med.

Relaterad information

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Fax 0270-197 62

Epost

Expeditionen

Öppettider

07.00-16.30

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Logga in i skolplatsen och gör din sjukanmälan.

Läs mer om hur du använder Skolplatsen


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund