Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
Toppbild

Vård- och omsorgs­programmet

Vård- och omsorgsprogrammet är en utbildning för dig som är intresserad av vård, omvårdnad, hälsa, friskvård och livskvalitet. Programmet har en röd tråd genom alla kurser med fokus på hälsa; att vi med en hälsosam
livsstil kan hålla oss friska genom livet.

Under utbildningen får du studera sjukvård, omvårdnad och hälsofrågor utifrån ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Fysisk, psykisk och social hälsa står i centrum, alla delar är viktiga. Denna helhetssyn genomsyrar samtliga kurser i utbildningen.

På Vård- och omsorgsprogrammet får du en helhetsbild av människan där aktuell kunskap om hälsa förenas med utbildning inom hälso- och sjukvård i ett nära samarbete med vårt samhälle. I utbildningen ingår praktik inom olika yrkesområden kopplat till programmet.

När du studerar på Vård- och omsorgsprogrammet kommer du att vistas i en inspirerande och trivsam miljö.

Efter utbildning

Programmet är ett yrkesprogram och ger dig möjlighet att söka arbete till exempel som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Utbildningen ger även en god grund för vidare studier till många andra yrken förutom vårdsektorn.

De kunskaper man får inom Vård- och omsorgsprogrammet är efterfrågade inom många serviceyrken, räddningsyrken m.m. Efter avslutad utbildning på programmet har du chans att påbörja omvårdnadsförvaltningens Traineeprogram.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Fax 0270-197 62

Epost

Programansvarig

Ingela Rudberg

Studie- och yrkesvägledare

Anders Englund

Yrkesprogram

tfn 010-454 12 91

Mobil 072-228 25 83

 

Rektor

Fredrik Lindkvist

Tfn 010-454 13 13

Mobil 073-270 84 78

Poängplaner

VOC Gävleborg

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund