Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Individuella val

Alla elever har 200p Individuellt val - 100p i åk 2 och 100p i åk 3. Info individuella val.

De individuella val som erbjuds på Torsbergsgymnasiet varierar år från år och att en kurs erbjuds, innebär inte automatiskt att den kommer till stånd. Det krävs ett minsta antal deltagare för att anordna en kurs.

Alla elever har 200p Individuellt val.

  • 100p i åk 2, som väljs under våren i åk 1
  • 100p i åk 3, som väljs under våren i åk 2

En del program erbjuder karaktärsämneskurser som individuellt val. Hör med din klassföreståndare.

Kursutbud 2018-19 för åk 2 och 3

Kurs

 Kurskod

 Poäng

Bild och form 1b 

 BILBIL01b

 100p

Bild (fördjupning)

 BILBIL0

 100p

Engelska 6

 ENGENG06

 100p

Engelska 7

 ENGENG07

 100p

Entreprenörskap

 ENTENR0

 100p

Friskvård och hälsa

 HÄLFRI0

 100p

Idrott och hälsa 2

 IDRIDR02

 100p

Ljud och Ljus

 TEALJU00S

 100p

Matematik 2a /2b

 MATMAT02a /2b

 100p

Musikimprovisation 

 MUSMUI0

 100p

Naturkunskap 2 

 NAKNAK02

 100p

Psykologi 2

PSKPSY02

  50p

Sociologi

SOISOO0

100p

Svenska 2 

 SVESVE02/SVASVA02

 100p

Svenska 3

 SVESVE03/SVASVA03

 100p

NIU - TIG - KUB 

Svenska 2 och 3 samt Engelska 6 kan även väljas som utökad studiekurs.

Fullständiga kursplaner hittar du på skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort om kurserna

Kontakt

Kontakt

Torsbergsgymnasiet

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 11 10

Fax 0278-100 04

E-post

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Mer information!

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund