Hälsinglands Utbildningsförbund
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny
 • | Anslagstavla
 • | Kontakt
 • | Webbsida
 • | O365
 • | FC
 • | Intranät
Toppbild

Naturvetenskaps­programmet

Naturvetenskapsprogrammet ger dig en bred behörighet för vidare studier på högskolor och universitet. Inriktningar Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle.

Utbildningen

Naturvetenskapsprogrammet är valet för dig som är intresserad av naturvetenskap och miljö. Under skolveckan varvas teori med mer praktiska moment. På NA-programmet används ofta
laborationer och demonstrationer för att bättre förstå natur­vetenskapliga teorier. Programmet ger dig bred behörighet för vidare studier på högskolor och universitet och vår målsättning är att du som elev blir väl förberedd för dessa studier. Du erbjuds möjligheter att tillägna dig goda ämneskunskaper samt att utveckla kreativitet och ansvarstagande.

Du får tillgång till lokaler med modern utrustning. Bioteknik­kursen är ett exempel där skolan har investerat i modern utrustning för att kunna bedriva studier inom bioteknik, mikrobiologi samt genteknik. Staffangymnasiet är en av de gymnasieskolor i Sverige som kan erbjuda denna kurs.

På NA får du erbjudandet att läsa moderna språk även år 2. Detta ger dig, förutom ökade kunskaper, meritpoäng inför högskoleansökan.

Under din studietid kommer du att ha en egen bärbar dator som underlättar för dig i dina studier.


Naturvetenskapsprogrammet vid Staffangymnsiet erbjuder två inriktningar:

Naturvetenskap

Detta är det klassiska naturvetenskapsprogrammet där du läser de högre naturvetenskapliga kurserna i biologi, fysik, kemi samt matematik. Om du väljer denna inriktning läser du även bioteknikkursen inom ramen för programfördjupning.

Naturvetenskap och samhälle

Står du i valet och kvalet? Vet du inte om du ska välja Naturvetenskapsprogrammet eller något mer samhällsinriktat? Då är Naturvetenskapsprogrammet med samhällsinriktning något för dig! Kärnan är naturvetenskapen, som kombineras med kurser i geografi och samhällskunskap.

Efter utbildningen

Programmet är ett högskoleförberedande program som ger dig bred behörighet till vidare studier på högskola och universitet. NA ger behörighet till nästan alla högskoleutbildningar, även de med annan inriktning än naturvetenskap. Många av våra elever
går vidare till högre studier inom naturvetenskap, teknik och vård. Några söker sig även vidare till högre studier inom det samhällsvetenskapliga området, t.ex. juridik och ekonomi men även konstnärliga utbildningar.

Kontakt

Kontakt

Staffangymnasiet

Norrtullsgatan 3
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 11 20

Fax 0270-197 62

Epost

Programansvarig

Mats Olsson

Tfn 010-454 10 22

Mobil 070-191 82 94

Studie- och yrkesvägledare

Ingrid Åhlin

Tfn 010-454 10 58

Mobil 073-277 57 22

Rektor

Ann-Charlotte Låks

Tfn 010-454 13 12

Mobil 070-617 57 16

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund