Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Fortbildning personalgrupper

Förändrad förståelse kräver upplevelser. Utan känslo­mässig inlevelse rubbas inte invanda förhållanden. Enbart teorier åstadkommer sällan förändring. Med kultur som kraftkälla väcker vi nyfikenhet och lust till liv, lärande och kollektivt skapande.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Fyra dagars upplägg, heldagar, gruppstorlek 10 - 30 deltagare. En jag- och grupp-stärkande fortbildning som bygger på medskapande process. Stärker arbetslaget och utvecklar själv­kännedom, samarbete och kommunikation.

Upplevelser som handlar om gruppens styrkor, personlighets­utvecklande perspektiv, gemensamma värderingar och normer, mitt kroppsspråk, mitt inre motstånd - hur påverkar det min kommuikation?

  • T.E.A.M
  • Kontext och kommunikation
  • Värderingar
  • Lust, skapande och verktyg

Kursledare

  • Mathias Berglund
  • Malin Westberg

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!

 

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

 

Malin Westberg

Tfn 010-454 11 06

Mobil 070-631 69 50

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Ny broschyr från våren 2019

FortbildningspaketPDF

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund