Hälsinglands Utbildningsförbund

50+

Syftet är att utveckla studieplanering, vägledning och validering för vuxna.

Projektbeskrivning

Projektet som är ett NORDPLUS vuxen projekt syftar till att utveckla studieplanering, vägledning och validering för vuxna.

Ett samarbete har inletts mellan CFL Bollnäs och CFL Söderhamn och ett första "kick off" möte har arrangerats i Finland. I projektet, där Estland är projektägare, ingår även utbildningsanordnare i Sverige (Hälsinglands Utbildningsförbund), Finland och Danmark.

Kontakt

Kontakt

Projektansvariga

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund