Hälsinglands Utbildningsförbund

Kost och hjärthälsa Hälsingland

Syftet är att lyfta upp mat som är bra för hjärtat i hälsingekommunerna.

Projektbeskrivning

I Gävleborgs län, där Hälsingland är en del, minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar men är fortfarande hög jämfört med övriga Sverige och den vanligaste orsaken till för tidig död. Död i hjärt- och kärlsjukdomar minskar till exempel långsammare i Gävleborg jfr riket (källa: Folkhälsomyndigheten).

Folkhälsa, Leader & EU

Folkhälsa är ett av Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden identifierade insatsområden. Tydliga samband finns mellan folkhälsa och tillväxt. Flertalet studier visar samband mellan kost och hälsa respektive kost och ohälsa.

EU
Jordbruksverket
Leader

Kontakt

Kontakt

Projektansvarig

Viola Adamsson

Länkar

Kontakt


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund