Hälsinglands Utbildningsförbund
Följ oss på facebook!
Följ oss på instagram!
Följ oss på youtube!
Hälsinglands Utbildningsförbund
Meny

Publicerad 2018-11-19

Nya varianter av småbruk

Inför vårens kursstarter i Småbruk skapar vi nya varianter med bland annat fäbobruk och alternativa odlingsmetoder.

Bildbeskrivning

Kursbeskrivning

Vi har fysiska träffar en gång i månaden (oftast helger). Övrig tid ägnar du åt egna studier, praktik och arbete i ett eget projekt.

Välj bland följande spännande studiealternativ under 2019/2020

1. Ekologisk odling och hållbar omställning

– Den här grundkursen erbjuder en bred utbildning i ekologiska odlingens grunder och hållbart omstälingsarbete.

En ettårig vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid/distans. Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för grönsaksodling och lokalt hållbarhetsarbete.

Ämnesområden: ekologisk grönsaksodling , gödsling och jordbearbetning, odling på friland och i växthus, hållbart omställningsarbete.

För mer information se PDF nedan eller kontakta kursansvarig Anders Persson 072-715 57 82

490 p, Start: Augusti 2019

2. Hållbart nordiskt mathantverk - ny kurs!

– en ettårig vuxengymnasial utbildning där stusierna bedrivs på halvtid/distans i traditionellt mathantverk och modern livsmedelshantering.

Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för lokalt mathantverk.

Ämnesområden: livsmedelshantering, regelverk, lokala livsmedelskedjan, matlagningens historia och olika mattraditioner, matlagning med moderna och traditionella hantverksmetoder, förvaring- och förädlingsmetoder, med mera.

För mer information se PDF nedan eller kontakta kursansvarig Therese Wetlén 072-222 47 02

500 p, Start: Augusti 2019

3. Fäbodbruk - ny kurs!

– en teoretisk och praktisk utbildning i traditionellt och modernt fäbodbruk.

En ny vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid/distans under 6 månader (maj-sept). Lär dig grunderna i fäbodbruk, djurskötsel, mjölkhantering, livsmedelhantering och matlagning och enklare hantverk.

Vi kommer att beröra ämnen som: djurskötsel, mjölkning, mjölkhantering, livsmedelshygien, ystning, kärna smör, göra messmör, baka bröd mm.

Undervisningen sker vid Idfjärdsvallen, vid Stålnäs utanför Söderhamn. I kursen ingår minst två veckors heltidsarbete på fäbodvallen.

För mer information se PDF nedan eller kontakta kursansvarig Anders Persson 072-715 57 82

220 p, Start: 17 Maj

4. Djurhållning, Svenska lantraser - ny kurs!

– en teoretisk och praktisk utbildning i småskalig djurhållning.

En ny vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid/distans, (50%) under 6 månader (okt-maj)

Undervisningen i ämnet djur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med djur. Den ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta djur med utgångspunkt i djurs behov och naturliga beteende samt kunskaper om odling av djurfoder och foderhantering.

För mer information se PDF nedan eller kontakta kursansvarig Anders Persson 072-715 57 82

320 p, Start: 11 Oktober 2019

5. Alternativa odlingsmetoder - ny kurs!

– en ny kurs som introducerar flera olika sätt att utveckla och fördjupa odlingskunskaperna.

En ny vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid/distans under 6 månader (jan-juni). Här får Du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i organisk-biologisk odling, biodynamisk odling, skogsträdgård samt permakultur.

Vi kommer att beröra ämnen som: trädgårdsplanering, gödselmetoder, jordbiologi, med mera.

För mer information se PDF nedan eller kontakta kursansvarig Therese Wetlén 072-222 47 02

220 p, Start: 24 Januari 2020

6. Lärling

– 2-årig teoretisk och praktisk lärlingsutbildning i småbruk och socialt handledarskap.

Målet med kursen är att du, efter avslutad kurs, både kan arbeta med praktisk grönsaksodling, lokalt mathantverk och hållbarhetsarbete samt jobba inom social omsorg och med olika former av grön rehabilitering.

För mer information kontakta kursansvarig

Anders Persson 072-715 57 82

800 p, Start: 23 Augusti 2019

Intresserad?

Läs mer om de olika kurserna här:

Förkunskapskrav

Betyg i Svenska för invandrare nivå D

Ansökan

Bifoga betygskopior på eventuellt tidigare studier. Utbildningen genomförs förutsatt att deltagarantalet fylls. Ändring av kurser kan förekomma.

Sista ansökningsdag se PDF på respektive kurs.

Studiestöd

Utbildningen är en kommunal vuxenutbildning och är kostnadsfri för dig som elev. De berättigar till studiestöd, läs mer om detta på www.csn.se.

Kontakta vägledningsenhet i din kommun för vidare information och studieplanering.

Ev. frågor gällande kursinnehåll kontakta kursledare Anders Persson 072-715 57 82


Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Vägledningen

Kontakta vår vägledning för mer information om utbildningen och dina möjlighter

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Karlsson

Tfn 010-454 10 64

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund