Hälsinglands Utbildningsförbund
Toppbild

Lärlingsutbildning

Om du vill göra din utbildning på en arbetsplats - då är våra lärlingsutbildningar något för dig.

Mer om lärling

Hur fungerar det?

Vi på skolan skräddarsyr din utbildning genom att koppla dig till en lärare och en arbetsplats med handledare.

Du gör minst 70 % och ibland ända upp till 100 % av din studiegång på ett företag/arbetsplats. Du kan ha kontakt med lärare genom vår lärplattform. Läraren kommer även ut och besöker dig på din arbetsplats och ibland måste du komma in till skolan för att göra prov eller vissa kursmoment.

De kurser som ingår i utbildningen är yrkeskurser på gymnasienivå. Vilka kurser som blir aktuella beror på valt yrkesområde och förkunskaper.

Förkunskaper Individuella, Du ska ha godkända betyg i svenska, matematik och engelska från grundskolan.

Kostnad Kurslitteratur.

Betyg Betyg ges i respektive kurs. Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F.

Notera Eventuella resekostnader bekostar eleven själv

Studieekonomi Utbildningen är studiemedelsberättigad.

Kontakt

Kontakt

CFL Nordanstig
Studie- och yrkesvägledare

Katarina Bylin

Tfn 010-454 12 24

Mobil 073-275 35 77

  Gunilla Englin

  Tfn 010-454 10 66

  Mobil 073-028 45 18


Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Ansökningsblankett för lärlingsutbildning

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund