Gå till innehåll

Miljonsatsning på framtidens vård!

Nål på karta

CFL Bollnäs, CFL Söderhamn, Förbundet, Projekt

 

Kalender med checkmärke

Publicerad

automatisk text

Logotyp, cyan bakgrund

HUFB har fått sammanlagt sex miljoner av Universitets- och Högskolerådet (UHR) för ett internationellt utvecklingssamarbete för att utveckla ny teknik och nya metoder för äldres vård och omsorg.

spännande satsning!

HUFB har fått sammanlagt sex miljoner av Universitets- och Högskolerådet (UHR) för ett internationellt utvecklingssamarbete där brukare, vårdgivare och vårdutbildare ska arbeta tillsammans. Ambitionen är att utveckla ny teknik och nya metoder för äldres vård och omsorg.

"Det är ju med viss stolthet som man kan konstatera att i Sverige är det CFL Söderhamn och CFL Bollnäs som valts ut till denna satsning", säger Klas Tallvid, internationell samordnare inom HUFB..

Satsningen är indelad i två delar, dels ny teknik ”HANDSTOGETHER”,( CFL Bollnäs, finansiering via Erasmus+: hur kan VR och AI användas på bästa sätt för att skapa en så bra vård och omsorg som möjligt. VR (Virtual Reality/virtuell verklighet) kan till exempel användas i utbildningen för att ställa eleverna inför situationer där deras professionella insats krävs men även användas av brukare som ett stöd för att underlätta det dagliga livet. AI (Artificiell Intelligens) är en annan teknik som kan underlätta vardagen för till exempel de som drabbats av olika demenssjukdomar. Datorer med AI kan hjälpa till att hålla reda på vardagliga företeelser som ”släckte jag ljuset?”, ”är spisen avstängd?”, ”var la jag nyckeln” och så vidare: företeelser som kan skapa stor ångest hos demensdrabbade men som AI datorer kan hålla reda på.

Satsning görs även i projektet ”COPEWELL”, ( CFL Söderhamn) finansiering via Erasmus+, på att bland annat utveckla ”Mindfulness”-tekniker, det vill säga hur man kan utveckla effektiva metoder för ökat mentalt välbefinnande för brukarna.

Utvecklingssamarbetet ska pågå från hösten och tre år framåt och avslutas med en nationell konferens där resultaten kommer att redovisas.

Frågor och funderingar?

Projektsamordnare

Klas Tallvid

070 337 97 81