Hälsinglands Utbildningsförbund

Ung i Söderhamn

Ungdomar upp till 19 år som är folkbokförda i Söderhamns kommun eller bor i kommunen samt är inskriven i någon skola i kommunen får kortet Ung i Söderhamn. Kortet gäller för resor till och från skolan och även kvällar, helger och alla lov.

Söderhamns kommun

Kortet gäller för resor till och från skolan och även kvällar, helger och alla lov.

För frågor och ansökan, se kontaktuppgifter och länkar till höger.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund