Hälsinglands Utbildningsförbund

Dataskydd och GDPR

Som huvudman behandlar vi personuppgifter och är personuppgiftsansvariga för våra verksamheter inom gymnasie- och vuxenutbildningen.

Dataskyddsförordningen / GDPR

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla den 25 maj 2018 och ersatte Personuppgiftslagen (PuL). Förordningen är direkt gällande i hela EU och reglerar hur personuppgifter får behandlas.

Syftet med GDPR är

  • att ge enskilda människor ett stärkt skydd för sina personuppgifter
  • att likrikta regelverket inom EU, till exempel ska företag bara behöva förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder
  • att anpassa regelverket till det digitala samhället

Information och data från dig

I samband med att du skickar in ett formulär, ett brev, en blankett eller ett mejl vill vi uppmärksamma dig om detta:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Kontakt

Kontakt

Dataskyddsombud

Laura Gashi

 

Kontaktas om du anser att du inte får det stöd du förväntar dig. Till exempel för klagomål.

Samordnare GDPR

Kontakt för frågor som rör dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

Tfn 010-454 10 02

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund