Hälsinglands Utbildningsförbund

Dina uppgifter

Vi behandlar dina uppgifter, men du bestämmer över dem.

Din rätt

Inom Hälsinglands Utbildningsförbund ska varje behandling av personuppgifter ske med hänsyn till den enskildes personliga integritet och rättssäkerhet.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Endast medarbetare och personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I vissa behandlingar av personuppgifter kan Hälsinglands Utbildningsförbund som personuppgiftsansvarig anlita personuppgiftsbiträden. Det innebär att en annan organsiation behandlar personuppgifter för vår räkning. 

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet omfattas av sekretess i sitt uppdrag. Som privatperson kan man kontakta dataskyddsombudet om man inte får det stöd som kan förväntas av oss gällande ens rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Enklast kontaktar du dataskyddsombudet på dataskyddsombud@kfhalsingland.se. För telefonnummer och telefontider se kontaktruta till höger.

När du skickar in en handling till oss

De personuppgifter du lämnar när du skickar in en ansökan, synpunkt eller annat registreras och behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning.

Men dataskyddsförordningen hindrar inte den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla skyldigheten att lämna ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Skriv därför inte mer än nödvändigt i fritextfälten och undvik känsliga uppgifter.

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att undersöka om uppgifterna kan anses vara offentliga och därmed kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.

Kontakt

Kontakt

Dataskyddsombud

Laura Gashi

 

Kontaktas om du anser att du inte får det stöd du förväntar dig. Till exempel för klagomål.

Samordnare GDPR

Kontakt för frågor som rör dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

Tfn 010-454 10 02

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund