Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Att ta för sig av världen

Lärande handlar om att utveckla förmågan att ta för sig av världen. Det är förbundschef Thomas Winqvist, alldeles övertygad om.

Bildbeskrivning

Vi siktar högt och vänder utvecklingen

– Hälsingar är ett tåligt släkte och vi ska vända utvecklingen. Vi kavlar upp ärmarna och gräver där vi står!

Det säger Thomas Winqvist, förbundschef för Hälsinglands Utbildningsförbund.

Mellan hav och berg finns Hälsingland med sex kommuner. Här är utbildningsnivån låg och arbetslösheten hög. Tre kommuner bestämde sig för att gemensamt vända utvecklingen. Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner bildade Hälsinglands Utbildningsförbund. Nu ett år senare har gymnasieskolan 1600 elever och över 2000 elever passerar vuxenutbildningen.

Ett perspektiv underifrån

– Vi fick uppdraget av de tre medlemskommunerna att lösa en svår uppgift och det jobbar vi målmedvetet med, betonar Thomas Winqvist.

– Det är en satsning på lösningar som utgår från var man är och vad som finns. De blir ofta livskraftiga och hållbara.

– Här kan vi inte vänta på någon hjälp utifrån; det är som att vänta på ett tåg som aldrig kommer… Därför kommer vi att lyckas!

Det handlar om att samla resurserna och att gemensamt arbeta mot målet att fler ungdomar ska slutföra gymnasie­studierna och att fler vuxenstuderande ska nå sina mål.

– Det här måste vi klara själva och det handlar enbart om gemensamt hårt arbete, betonar Thomas Winqvist.

En nybyggaranda

Förbundschefen berättar om nya satsningar med program och flexibla lösningar. Det finns en positiv anda i förbundet; en nybyggaranda med ett enda fokus: att leverera bra och ändamålsenlig utbildning.

Det som tidigare var ”vi och de” i de tre kommunerna är på god väg att bli ett enda vi – och förbundet välkomnar fler kommuner.

– Vi är beredda att ta emot dem, säger Thomas Winqvist.

Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

E-post info@hufb.se

Tfn 010-454 10 00

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund