Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Förbundet jobbar internationellt

Vi representerar Sverige i UNEVOC, FN:s nätverk kring utvecklingen av yrkesutbildning, där vi delar med oss och tar lärdom av andra länders erfarenheter inom olika fokusområden.

Bildbeskrivning

Ett intressant och berikande uppdrag

13-14 mars deltog Annelie Dahlin-Jones, till vardags
gymnasie-/SAS-lärare vid CFL Söderhamn, i UNEVOC-mötet i tyska Bonn tillsammans med människor inom utbildning från hela världen.

- Jättekul och berikande att få representera Sverige och förbundet som ett nationellt center för UNEVOC, säger Annelie som är en av förbundets representanter inom UNEVOC, FN:s nätverk kring utvecklingen av yrkesutbildning. Den andre är Klas Tallvid, vår projektkoordinator.

Vi är sedan flera år tillbaka aktiva medlemmar och deltagare i
UNEVOC som jobbar med olika fokusområden inom just yrkesutbildning.

De fokusområden vi jobbar med att lära varandra inom
entreprenörskap i läroplanerna samt hur bortfallet ser ut inom yrkesutbildningar när det gäller nysvenskar.

- Vi tar del av varandras ”best practises” säger Annelie, som ser
fram mot både nya kunskaper och kontakter världen över.

Hon framhåller att Spanien som driver entreprenörskapfrågan ligger långt fram vad gäller samarbeten mellan branschen och utbildningen. Att de tänker mycket hållbar utveckling gör det änne mer intressant! Sverige och Tyskland håller i taktpinnen när det gäller området som rör utbildningar för nyanlända, då länderna kan relatera mycket till varandra genom pågående
mottagande av människor på flykt.

Lärare och tjänstemän från deltagande länders skolor och
motsvarande skolverk träffas och stämmer av arbetet och hur vi kan utveckla varandra.

- Intressant att träffa och ta del av andras jobb och även se vad
vi kan bidra med, säger Annelie som just nu jobbar med att översätta och summera läroplaner, samt att samla in svar från våra yrkesprogram/-utbildningar om bortfallet av nysvenskar genom utbildningens gång. Hon poängterar att det inte är någon forskning hon sysslar med, utan mer om att sammanfatta nuläget och se vad vi kan göra bättre.

- Häftigt att bygga broar med länder från Afrika och Asien,
summerar Annelie Dahlin-Jones som verkligen inspireras av sitt uppdrag.

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Gymnasielärare

Annelie Dahlin-Jones

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund