Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Förstelärare läsåret 2017-18

I början på september träffades förbundets förstelärare för presentation och genomgång av deras uppdrag och arbetssätt. Då var alla uppdrag ej tillsatta, det är de nu!

Förstelärare lå 2017-18

Förstelärarna läsåret 2017-18 som deltog under upptaktsträffen i början av september. Några saknas på bild.

Våra förstelärare

CFL Bollnäs

 • Anna-Karin Zachrisson, Undervisning - med fokus på rättsäker bedömning
 • ​Barbro Bylund, Arbetsplatsförlagt lärande inom vårdutbildningen
 • Daniel Svensson, Digitalisering

CFL Söderhamn

 • ​Madline Arbid, Formativ bedömning i klassrummet - kollegialt lärande för en gemensam förståelse
 • Natalja Brolin, Formativ bedömning i klassrummet - kollegialt lärande för en gemensam förståelse
 • Petra M Lindström, Samarbete och samverkan mellan Gy och Vux

CFL Nordanstig /gy

 • ​Marie Barton, Språkutvecklande arbetssätt

Höghammargymnasiet

 • ​Catrine Elversson, Samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv
 • Eva Zetterlund, Språkutveckling och AKK

Staffangymnasiet

 • Anna Hägglund, Mentorskap, betyg och bedömning
 • Anna Rådström, Hälsofrämjande arbetssätt
 • Mats Wiklund, Arbetsplatsförlagt lärande
 • Catharina Norgren, Språkutvecklande i alla ämnen

Torsbergsgymnasiet

 • Anders Sundström, Hälsofrämjande arbetssätt
 • ​Johan Rytters, Hållbar utveckling
 • Malin Ung, Anpassningar
 • ​Margareta Englund, Ung företagsamhet

Ett försteläraruppdrag kan bland annat innebära:

 • tillsammans med övriga förstelärare inom förbundet bidra till utvecklingen av undervisningsmetoder och den didaktiska förmågan hos lärare inom förbundet
 • göra klassrumsbesök för att ge kollegor handledning för ökad måluppfyllelse
 • ta emot kollegor för auskultation
 • verka för att ny forskning och kunskap från universitet/högskolor och/eller arbetslivet tillämpas i verksamhetens utveckling
 • kunna introducera nya medarbetare och lärarstudenter
 • kunna vara mentor åt lärare, bland annat under introduktionsåret
 • i övrigt fullgöra arbetsuppgifter som åläggs inom ramen för förordnandet

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund