Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Internationellt nätverk och projekt

Ett internationellt nätverk har bildats inom Hälsinglands Utbildningsförbund och projektet 50+ har beviljats.

Bildbeskrivning

Internationell strategi

Nätverket består av kontaktpersoner utsedda av respektive chefer/rektorer, sammanlagt ett 15-tal kolleger från förbundets skolor och verksamheter. Ett första kick off-möte arrangerades i slutet av maj i Söderhamn och det bådar gott - det finns mycket kompetens inom förbundet kring utvecklingsarbete och internationell samverkan!

Kontaktpersonerna har till uppgift att hålla respektive arbetsplatser uppdaterade på vilka möjligheter som finns vad gäller till exempel elevutbyte, utvecklingsarbete i samarbete med skolor i andra länder, och samordna detta med andra arbetsplatser.

Förbundet har antagit en internationell strategi och ytterligare en viktig uppgift för kontaktpersonerna är att hålla denna uppdaterad och aktiv. En lista på vilka kontaktpersoner som utsetts av respektive enhetschefer/rektorer har upprättats.

Kontakta skolledningen på respektive skola/verksamhet för att få veta mer!

Projektet 50+

Ett nytt och spännande godkännande kom i början av juni! Det gäller projektet ”50+” som beviljats stöd av Nordiska ministerrådet/Nordplus där förbundet under två år ska samarbeta med skolor i Finland, Danmark och Lettland kring utveckling av vuxenutbildning särskilt inriktad på vuxna som fyllt 50 år.

Andra projekt

Förbundet är redan nu engagerad i flera olika internationella projekt och även i projekt med stöd av Europeiska Social Fonden (ESF). 

Läs mer om våra genomförda och pågående samarbetsprojekt.

Kontakt

Kontakt

Projektkoordinator

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund