Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Många pluspoäng för förbundet

Tre kommuner bestämde sig; vi ska höja utbildningsnivån och ge unga och vuxenstuderande kvalificerade utbildningar som motsvarar samhällets förväntningar!

Bildbeskrivning

Sven-Erik Lindestam, Marie Centerwall och Monica Olsson, kommunstyrelseordföranden och kommunalråd i våra medlemskommuner.

Medlemskommunerna nöjda

Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner bildade Hälsinglands Utbildningsförbund. För drygt ett år sedan startade utbildningarna i förbundets regi.

Och kommunalråden för de tre kommunerna är nöjda med vad de ser.

– Starten har varit väldigt bra och det finns en stark organisation, säger kommunalrådet Sven-Erik Lindestam, Söderhamn. Här finns många pluspoäng!

Fler program

Kommunalrådet Marie Centerwall, Bollnäs, instämmer.

– Det viktigaste är att allt fler ungdomar kommer att fullfölja gymnasiet.

I Nordanstig som är den minsta kommunen i förbundet med 9500 invånare fanns farhågor att man skulle få svårt att göra sin röst hörd.

– De farhågorna har kommit på skam, säger kommunalrådet Monica Olsson.

En vinstlott

– Vi har IM hos oss och det finns planer på att få igång annan
gymnasieutbildning här, berättar Monica Olsson.

– Vi känner att vi dragit en vinstlott.

Kommunerna imponeras också av hur förbundet hanterat den stora flyktingströmmen med allt fler elever i gymnasieskolan och på SFI.

– Det känns bra att pre-SFI nu också kommit i gång, säger Sven-Erik Lindestam.

Fler kommuner

Han är också ganska säker på att fler kommuner kommer att ansluta sig till förbundet.

– Innan den här mandatperiodens utgång är vi fyra kommuner i förbundet, tror Sven-Erik Lindestam.

Flexibelt tänkande

Marie Centerwall uppskattar den flexibilitet som finns i förbundet; inte minst när demografin ändrades radikalt med betydligt fler elever än planerat.

– Det är en rörlig verksamhet och det är svårt att sia om allt i planeringen.

Hon ser också att förbundet är bra sammanhållet och betonar vikten av att förbundet tillgodoser de utbildningar som efterfrågas och uppskattar utvecklingen av fler program som hantverk och lärling.

Ett engagemang

Monica Olsson upplever att Nordanstigspolitikerna i förbundets direktion är engagerade.

– Vi har öppnat möjligheterna för våra studerande och genom förbundet har vi säkrat utbildningar för framtiden.

Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

E-post info@hufb.se

Tfn 010-454 10 00

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

KSO Bollnäs

Marie Centerwall (S)

Tfn 0278-252 48

Mobil 070-561 64 52

KSO Nordanstig

Monica Olsson (S)

Tfn 0652-361 96

Mobil 073-275 56 92

KSO Söderhamn

Sven-Erik Lindestam (S)

Tfn 0270-753 16

Mobil 073-270 68 38

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund