Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Omcertifierad utbildning

Vi firar att vård- och omsorgscollege har omcertifierat våra vård- och omsorgsutbildningar på inom gymnasie- och vuxenutbildningen!

Bildbeskrivning

Robel från VO19 på Staffangymnasiet firade med en tårtbit

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammen på Staffangymnasiet och Torsbergsgymnasiet samt vård- och omsorgsutbildningarna vid CFL Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn är certifierade av Vård- och omsorgscollege. Det är en kvalitetsstämpel och gör att utbildningarna följer kraven och efterfrågan som den lokala och regionala arbetsmarknaden kräver. Certifieringen gäller till sommaren 2024.

Birgitta Löjdström, ordförande i lokala styrgruppen för VOC Söderhamn och verksamhetschef för hemtjänst och hemsjukvård i Söderhamns kommun är nöjd.

- Det betyder enormt mycket för framtiden och kompetensförsörjningen i lokalt och regionalt, konstaterar Birgitta. 

Samverkan är viktigt för att nå rätt kvalitet och vad verksamheterna vill ha i både stort och smått. Där jobbar skolorna tätt tillsammans med Vård- och omsorgscollege eftersom det handlar om att utbilda eleverna för arbetsmarknaden.

Robel Mesgena går första året på Vård- och omsorgsprogrammet och vill jobba inom vården.

- Lärarna har berättat om certifieringen och det verkar bra, säger Robel medan han äter en bit tårta, och tillägger att drömmen om att bli läkare självklart finns där.

Certifieringen

Vård- och omsorgscollege Gävleborg (VO-College Gävleborg) präglas av ett stort engagemang med aktiva grupper på både lokal och regional nivå. Den regionala styrgruppen har mycket god närvaro, driver och följer upp det regionala utvecklingsarbetet. Ett ständigt utbyte mellan regional och lokal nivå pågår, där behov fångas upp och arbete sker där det kan skapa bäst resultat. Ett exempel på hur detta fungerar i praktiken är det gemensamma arbete med riktlinjer för kunskap, färdigheter och kompetens för medarbetare inom vård och omsorg, vilket initierats av regional styrgrupp efter att lokala grupper uppmärksammat behov av att arbeta med frågan och skapa en vägledning.

Under våren 2018 startades arbetet med återcertifieringen. Målet har hela tiden varit att få en bred förankring och ett brett deltagande i processen med att ta fram mål och aktiviteter för hela VO-College Gävleborg, på både regional och lokal nivå. Det gemensamma arbetet med återcertifieringen har gett en god grund för det fortsatta arbetet där alla grupper arbetar mot samma målbild och är införstådda i de utmaningar som kommer de närmsta åren.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund