Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Sammanträdesdagar 2017

Alla sammanträdesdagar för 2017 gällande ordförande­beredning, beredande utskott och förbundsdirektionen hittar du här!

Bildbeskrivning

Ordförandeberedning

Måndagar, förbundskansliet i Bollnäs

16 januari

27 februari

3 april

15 maj

4 september

2 oktober

13 november

Presidieberedning

Måndagar, förbundskansliet i Bollnäs. Nordanstig deltar via Teams.

23 januari

6 mars

17 april

22 maj

11 september

9 oktober

20 november

Direktionssammanträde

Måndagar kl 09:00, mötesrum i Kulturhuset Bollnäs. Två möten per år förläggs till övriga medlemskommuner.

9 januari - konstituerande sammanträde, ny mandatperiod

6 februari

20 mars

2 maj OBS tisdag

12 juni

25 september

23 oktober (öppet möte)

4 december

 

Kontakt

Kontakt

Nämndsekreterare

Lena Paulsson

Tfn 010-454 10 02

Förbundskansliets lokaler samt mötesrum finns i Kulturhuset, Collinigatan 12, Bollnäs.

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Sammanträdesdagar

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund