Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Samråd med våra medlemskommuner

En gång per halvår träffar vi våra medlemskommuner för samråd. Just idag bjöd vi på tårta för att "fira" förbundets nya grafiska profil.

Kommunalråden Sven-Erik Lindestam, Marie Centerwall, Monica Olsson

Innan själva samrådet började passade förbundet på att bjuda deltagarna på tårta för att "fira" den nya loggan. Bilden ovan visar kommunalråden Sven-Erik Lindestam (S), Söderhamn, Marie Centerwall (S), Bollnäs, samt Monica Olsson (S), Nordanstig.

Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn

Kommunalråd, oppositionsråd samt kommunchefer i våra medlemskommuner; Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn bjuds in till samråd. Från förbundets sida deltar ordförande, vice ordförande, ledamot från Nordanstig samt förbundschef.

Dagordning

Under samrådet avhandlas en dagordning med bland annat förbundets ekonomi:

  • ekonomiskt utfall 2015
  • budget 2016
  • prognos för 2017

Andra intressanta punkter är bland annat nuläget för lokaler, integration samt de nya lagkraven för SFI.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund