Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Skolbibliotekens roll förändras

Skolbibliotekens betydelse blir allt mer viktig när det gäller att främja läsandet, uppmuntra till källkritik och digitaliseringens utveckling.

Bildbeskrivning

Denise Eliasson och Henrik Lindqvist är skolbibliotekarierna inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

Viktig roll i skolan

Denise Eliasson är skolbibliotekarie för Staffangymnasiet och CFL Söderhamn och Henrik Lindqvist för Torsbergsgymnasiet i Bollnäs.

- Skolbibliotekens roll har förändrats, förklarar Henrik Lindqvist.

Han har varit skolbibliotekarie på Torsbergsgymnasiet i många år. Biblioteket har nyligen flyttat in i ljusa och mer öppna lokaler på skolan.

Satsning på mångspråk

Henrik Lindqvist har under sin tid som skolbibliotekarie sett att läsförmågan bland elever minskat. Just läslusten är ett av de områden som bibliotekarierna har fokus på; inte minst gäller det för de nysvenskar som studerar på gymnasiet.

Biblioteken gör därför med stöd av statliga pengar en satsning på mångspråk och i första hand persiska och arabiska.

Det är viktigt att man kan läsa på sitt modersmål för att sedermera lära sig läsa på svenska. Där har LL-böcker (böcker på lättläst svenska) en stor betydelse.

Fokus på ettor

I Söderhamn jobbar man också med ettorna på gymnasiet i ett särskilt projekt, berättar Denise Elisasson. Läsandet måste vara lustfyllt, menar hon.

- Senast läste ettorna Sara Lövestams Sanning med modifikation. Eleverna fick också möta författaren själv och får också behålla boken.

Författarbesök inspirerar, menar Denise Elisasson, och kan också leda till att eleverna lockas att läsa fortsättningen av Sara Lövestams romanserie.

Källkritik viktigt

Skolbibliotekarierna betonar också hur viktigt det är att också lära sig att tänka källkritiskt; särskilt idag när de digitala plattformarna blir allt fler.

- Samhällsutvecklingen gör att eleverna måste få mer kunskap om hur man källkritiskt granskar information, förklarar Denise Elisasson.

En del av skolan

Skolbiblioteken i dag är en del av skolan. Det är inte som förr då läraren sa ”du kan gå till bibblan och se om du hittar en bok att läsa”.

- Vi är och vill vara en del av skolan och inte vid sidan om, menar bibliotekarierna.

Idag för bibliotekarierna dialog med lärarna.

Den digitala utvecklingen har också exploderat de senaste åren.

- Enligt den nya läroplanen ska också den digitala kompetensen bland eleverna höjas, berättar Henrik Lindqvist.

På exempelvis Torsbergsgymnasiet har han alltid undervisning med ettorna i nätetikett.

Många titlar

Nyligen infördes ett nytt bibliotekssystem. Det har för- och nackdelar. Fördelarna är att man kan anpassa systemet efter skolornas behov och nackdelen är att man inte har åtkomst till länets bibliotekssystem HelGe.

Staffangymnasiet har 9000 titlar i biblioteket och Torsbergsgymnasiet 15 000.

På skolbiblioteken arbetar också biblioteksassistenterna Marianne Olzon (Torsbergsgymnasiet) och Birgitta Jonsson (Staffangymnasiet).

Kontakt

Kontakt

Bibliotekarie

Gabriella Jensen-Sondrup

Tfn 070-203 99 02


Bibliotekarie

Henrik Lindqvist

Tfn 010-454 11 62

Mobil 070-191 36 67

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund