Hälsinglands Utbildningsförbund

Förstelärare

Här sammanfattar vi vad förbundets förstelärare jobbar med under läsåret 22/23.

 

Gymnasieutbildning

Språkutveckling.

Carin Gustafsson, SVA-lärare, Catharina Norgren, lärare i svenska och historia, Staffangymnasiet.

Handleda och stötta kollegor i arbete med/och utveckling av ett språkutvecklande arbetssätt. Utveckla information och kommunikation om skolans språkutvecklande arbetssätt och uppdrag gentemot elever och vårdnadshavare. Ta del av aktuell forskning samt beprövad erfarenhet som sedan sprids i övriga kollegiet.

carin.gustafsson@hufb.se

catharina.norgren@hufb.se

Matematik.

Torbjörn Stenman, lärare i matematik, Staffangymnasiet.

Överbrygga hindren i ämnet från grundskola till gymnasiet. Skapa tillit och trygghet i matematikämnet så att eleverna får rätt förutsättningar och kunskap inför gymnasieutbildningen.

torbjorn.stenman@hufb.se 

Specialpedagogisk utveckling. Språkutveckling.
Kollegialt lärande; ledarskap, kunskap om NPF-diagnoser samt studiestrategier.

Maria Dahlin, Jenny Roman, speciallärare, Kicki Sundvisson, lärare i bla svenska och SVA, Torsbergsgymnasiet.

Utveckla pedagogik och nya lärstilar och arbetssätt i teori och praktik; enskilt, med elever och tillsammans med pedagoger.

maria.dahlin@hufb.se

jenny.roman@hufb.se

kristina.sundvisson@hufb.se

 

Vuxenutbildning

Öka måluppfyllelsen för elever med behov av extra stöd.

Karin Kraage, speciallärare, SFI-lärare, CFL Söderhamn.

Samverka med elevresursteam. Utveckla arbetssätt och anpassningar för en tillgänglig studiemiljö. Tillsammans med pedagoger stärka det kollegiala lärandet.

karin.kraage@hufb.se

Öka måluppfyllelsen för elever med behov av extra stöd.

Jan Nilsson, lärare, komvux som särskild utbildning, CFL Söderhamn.

Utveckla strukturer kring extra stöd. Fånga upp studerande genom olika metoder. Fortbilda övrig personal kring dessa frågor.
jan.nilsson@hufb.se

Specialpedagogisk utveckling och kvalitetsarbete inom vuxenutbildning.

Carina Berglund, lärare, studerar till specialpedagog, CFL Bollnäs.

Leder det kollegiala lärandet. Utveckla ett hållbart elevstödsarbete. Samverka med övriga CFL inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

carina.berglund@hufb.se

Utveckling av undervisning.

Anna-Karin Zachrisson, SFI-lärare, CFL Bollnäs.

Testa olika undervisningsmetoder, utveckla socialt klimat i klassrummet, inkludering, samverkan med kollegiet samt kollegialt lärande.

anna-karin.zachrisson@hufb.se

Specialpedagogisk utveckling.

Sara Evers, lärare i bl a matte, no, teknik, Nordanstig.

Arbeta för att utveckla och öka kunskapen kring kollegialt lärande, utveckla differentierad undervisning och kunskap kring NPF. Erfarenhetsutbyte IM, SFI och Vux.

sara.evers@hufb.se

Språkutveckling.

Katarina Dufvenberg, lärare i SVA, Nordanstig.

Skapa förutsättningar för en mer smidig övergång från SFI och grundläggande SVA till gymnasiekurser, arbeta för att elever kommer mer språkligt förberedda till de gymnasiala yrkeskurserna.

katarina.dufvenberg@hufb.se

 

Förbundsövergripande

Validering.

Jörgen Andersson, bygglärare, Staffangymnasiet.

Utveckla ett kunskapsstöd som gör valideringsarbetet mer enhetligt. Inledningsvis inom bygg.
Samverkan mellan gymnasiet och CFL för validering av elever.

jorgen.andersson@hufb.se

Arbetsplatsförlagt lärande.

Håkan "Boris" Höglund, yrkeslärare mot restaurang, Torsbergsgymnasiet.

Skapa samsyn kring lärlingsutbildning utifrån olika program. Utveckla enhetlighet mellan de olika utbildningarna.

hakan.hoglund@hufb.se

IT, digitalisering.

Emilia Malmberg, lärare, engelska, svenska, SVA, Staffangymnasiet.

Få en samlad kunskap om IT/digitalisering inom förbundet, utveckla riktlinjer för användandet av IT och digitalisering inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

emilia.malmberg@hufb.se

Integrerad språkundervisning i kombinationsutbildningar för framtida arbetsliv.

Anna Rönning, lärare i bl sv och SVA, CFL Bollnäs.

Utveckla språkundervisning i yrkesutbildning som underlättar för elever att komma ut på arbetsmarknaden.
anna.ronning@hufb.se

Ämnesområden

Senaste blogginläggen

Inloggning för förstelärare

Kontakt

Kontakt

Verksamhetschef

Åsa Unger

Tfn 010-454 10 12

Verksamhetschef

Marie Olofsson

Tfn 010-454 10 09

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund