Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Bedömning på APL

Trepartssamtal och formativ bedömning

Förstelärare

 

Vi diskuterar formativ bedömning, vad är det?

För mig är det att kontinuerligt bedöma eleven under hela kursen. Bedöma olika moment, skriftliga uppgifter, prov, muntliga framträdanden och framför allt ha en dialog med eleven om detta, nuläget, vart är vi på väg. Vad behöver förbättras, vad behöver eleven bli bättre på. Eleven måste samtidigt få en förståelse för vad som ska läras, vilka krav som ställs för lärandet i de olika kurserna. Vi lärare måste också anpassa oss och ta till oss elevers olikheter. Formativ bedömning på APL handlar om samma saker med det undantaget att jag träffar eleven var tredje vecka efter inbokat möte med handledaren. Aj aj handledaren har missat ett annat möte hen måste var på, måste åka på en mässa, blev sjuk, eleven är sjuk, vi får hitta en annan tid. Ok det går kanske en vecka till innan trepartssamtalet. Detta är verkligheten och svårigheten på APL att få ihop en kontinuerlig bedömningscykel under en termin.

Vad jag kommer att diskutera med rektor är dels kursernas längd, då vi sätter betyg efter ett läsår. Jag menar att vi måste vara mer flexibel att låta kurserna gå över två år, dels pga svårigheten att få in alla moment i en kurs hos en och samma arbetsgivare. Vi måste också anpassa oss till butikens dagliga verksamhet. Momentet som var planerat till denna vecka sprack p.g.a. att en varuleverans måste tas om hand. Ok vi får försöka jobba med det där uppdraget nästa vecka. Vi måste också  titta på yrkeslärarens tid för APL, det är ett komplext arbetet med lärling  framför allt ur bedömningssynpunkt. Jag arbetar nu med formen för trepartssamtal, att formulera och konstruera en bra bedömningsnyckel elev-handledare-lärare. Vi har arbetat i två terminer med uppdrag utifrån det centrala innehållet i respektive kurs. Många mindre uppdrag är att föredra där varje uppdrag dokumenteras med en skriftlig redogörelse och reflektion. Vi använder dessutom en digital loggbok där eleven kort beskriver vad hen gör på respektive dag. Min tanke är då att elevens redogörelse för uppdragen ska ligga till grund för trepartssamtalen. Vi ska diskutera hur uppdragen har gått. Eleven får berätta för lärare och handledare och göra en självbedömning om uppdraget Handledaren ska sen i sin tur berätta och göra en bedömning. Läraren sammanställer detta i ett bedömningsformulär för kursen där samtliga uppdrag redan finns inskrivna. Betygskriterier bör finnas med i dokumentet, dock förenklade och skriven på enkel och lättförståelig svenska.

Det måste också ske förberedelser både från elev-handledare och lärare inför varje trepartssamtal så att samtalet blir så effektivt som möjligt och inte tar för lång tid. Jag ska testa en variant av trepartssamtals dokument i dag, vi får se hur det går!

Text

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Arbetsplatsförlagt lärande

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund