Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Delad glädje är dubbel glädje

 

Vikten av att samarbeta och att lära av varandra.

Förstelärare

Att arbeta spåkutvecklande i alla ämnen är något som många skolor i Sverige fokuserar på i dagsläget och här i Söderhamn har många lärare i grundskolan gått en utbildning under 2019 som handlar om just detta. Arbetssättet leder till att fler lever i klassrummet blir inkluderade i undervisningen, då lärare synliggör olika texters strukturer och språk, även om ämnet är historia eller samhällskunskap. Detta gynnar elever med alla modersmål, inklusive svenska.

 

UNESCO-UNEVOC är FNs organ för yrkesutbildningar (technical and vocational training). Runt om i världen finns fler än 170 UNESCO-UNEVOC centrum i FNs medlemsländer och vi i Hälsinglands Utbildningsförbund är ett nationellt centrum här i Sverige. Det finns fyra olika slags medlemmar i detta nätverk. Några är departement som jobbar internationellt, några är myndigheter som jobbar nationellt med till exempel att skriva kurs- och ämnesplaner. Sedan finns forskningsinstitut och så yrkesskolor, som vi är (även om vi också bedriver forskning).

 

I samarbeten mellan dessa olika centrum ska vi vara en resurs för varandra när det gäller olika yrkesutbildningar för gymnasieelever och vuxenstuderande. Jag jobbar i ett projekt som drivs av UNESCO-UNEVOC, finansierat bl.a. av det tyska Skolverket, som handlar om att hitta fokusområden där yrkesutbildningar behöver struktureras om för att hållas uppdaterade och dessutom dela med oss av goda exempel inom dessa områden, så att de olika länderna kan lära av varandra. Projektet heter BILT. Det fokusområde som jag tillhör är ”MIGRATION” och jag har vid två tillfällen åkt och presenterat hur vi jobbar språkutvecklande med samarbeten inom SFI, SAS och olika yrkesutbildningar. I juli åkte jag till FN-byggnaden i Bonn och presenterade inför en internationell publik som hade många frågor runt detta.

 

Förra veckan åkte jag till University of Nottinghams och presenterade det som på engelska kallas ”blended learning”, alltså att utveckla språk- och yrkeskunskaper parallellt, så att nyanlända inte behöver lära sig ”enbart” språk i flera år innan de kan påbörja en yrkesutbildning. Jag fick köra en 10-minuters presentation framför representanter från bland annat Italien, Tyskland, Holland, Finland och Malta samt representanter från ILO, International Labor Market, och sedan driva en work-shop där de olika åhörarna cirkulerade och ställde frågor till oss som presenterat. Jag fick väldigt många frågor och mycket positiv feedback runt hur vi jobbar och jag märker att vi ligger långt fram i detta område och har stor flexibilitet vad gäller nya yrkesutbildningar och samarbeten.

 

In nästa steg i projektet ska broar byggas mot Asien och Afrika så att vi kan dela med oss det som vi har lärt oss och vi kan också lära oss från goda exempel från olika dessa kontinenter.

 

Så, att få ta med mig praktiska exempel på hur vi arbetar med språk- och yrkesutbildningar, samt fördelar med att jobba språkutvecklande i alla ämnen, och dela med mig av detta till människor som på olika sätt kan bli inspirerade av goda exempel från Hälsingland är en riktig ynnest!

 

Läs mer on BILT-prokjektet här: https://unevoc.unesco.org//bilt/BILT Länk till annan webbplats.

Läs mer om UNESCO-UNEVOC här: https://unevoc.unesco.org/go.php?q=whoweare Länk till annan webbplats.

Läs mer ILO här: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm Länk till annan webbplats.

 

 

(PS: Kan du hitta mig på bilden ovan? Titta till vänster.)

 

 

 

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Språkutvecklande arbetssätt

Annelie Dahlin-Jones

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund