Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Det digitala klassrummet

Ingress

Förstelärare

Hej!


Arbtetet i det digitala klassrummet

Arbetet ser annorlunda ut nu men de nya rutinerna sitter. I mitt klassrum har vi ett fast schema. Eleverna är med på noterna. Eleverna får 2 inlämningsuppgifter varje vecka som lämnas in alltid samma dag och ett digitalt prov varje fredag 9.00 - 12.30. Det tycker jag är bra.

Nu när läget känns stabilt kan jag ändra lite på uppgifterna så eleverna inte tappar motivationen men ramarna är fasta och tydliga. I början när vi startade distansstundervisningen så gjorde jag små och korta vloggar för att informera och motivera. Youtubefilmerna har blivit längre. Det kan handla om genomgångar eller studieteknink. De är fortfarande lättsamma och genuina men uppfyller sitt syfte.


Men hur gör man för att säkerställa bedömningen?

- Vi för in alla och betygsätter de uppgifter som vi får in.

- Muntliga och digitala samtal har vi med eleverna och det tar vi med in i bedömningen.

- Skrivuppgifterna är en bra indikator för hur mycket grammatik de kan, hur stort ordförrådet är, hur de kan strukturera arbetet och ha en medvetenhet om de olika genrer de ska kunna.

- I samtal med eleverna så ger vi instruktioner och ställer frågor om bland annat vardagen och de uppgifter som ska göras. Vi bedömer både höra- och tala- färdigheterna.

- På fredagstestet kontrolleras; hörförståelsen, läsförståelsen och skrivfärdigheten. Ibland har vi muntliga prov med hjälp av talsyntes.

- På det digitala läromedlet Lunis kan jag också hålla kolla på hur aktiva eleverna är och vilka resultat de får när de löser uppgifterna.


Ett exempel på lyckat arbete:

Under en 5-veckorsperiod har till exempel en elev gjort 22 inlämningar på Lunis utöver alla uppgifter som krävdes av henne varje vecka. Eleven kom in i torsdags och gjorde ett litet prov och såklart blev hon godkänd. För vissa passar distansstudier som handen i handsken men tyvärr inte för alla.


Spontana pedagogiska träffar med kollegor:

Samtidigt som det här arbetet pågår har jag spontana träffar med kollegor för vidareutveckling. Kollegorna träffas också sinsemellan för att dela erfarenheter. På bilderna har ni ett axplock där jag provar olika digitala verktyg; TEAMS, Examenet, Lunis nya funktion, ha samtal med fler på messenger. Utöver detta läser jag mycket och har tittat på webinarium om distansundervisning. Ibland tittar jag också på filmer om olika funktioner.


Det är mycket som händer just nu men jag saknar arbetet med kooperativt lärande och undervisningen i klassrummet. Där man fick wow!-känslan nästan varje lektion. Den energin får man nu fast inte lika intensivt. Nu blir det utspritt lite under dagen.


Tack för ordet


Mado

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Språkutvecklande arbetssätt

Madline Arbid

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund