Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Det har jag aldrig provat men det ska nog gå bra!

kärleksveckan med fokus på hedersvåld

Förstelärare

 

Hej!

 

Länsstyrelsen och TRIS hade en utbildningsdag på CFL om hedervåld. Ett jobbigt och tungt ämne att diskutera. Hörsalen var fullsatt. Utbildningsdagen väckte fler frågor än svar, tyckte jag mig höra några säga. Själv född och uppvuxen i sådan kultur så hade jag koll om på det som presenterades. Utifrån den dagen så bjuds vi sfi lärare till en till en utbildning där ett material, Framtidssnack las fram. Det är ett material som numer vänder sig till vuxna och behandlar ämnet.

Några månader senare anmälde jag mig till ett nätverk som Länsstyrelsen leder. Vi är tre från CFL som är med, Maria Vallström, Cecilia Torstensson och jag.

 

Nu kom den viktigaste frågan som gäller undervisningen, kan man diskutera hedersvåld med sfi elever på c-nivå? Är detta möjligt med tanke på deras språkliga kunskaper och ämnet utan att använda tolkar? Hur förmedlar man ett sådant material och diskutera det?

För ärlighetens namn så tog det mig mer än en månad att tänka ut ett upplägg som skulle passa min klass och bjuda andra kollegor att vara med. Kärleksveckan skulle vara startskottet. En vecka där man diskuterar allas lika värde i allmännhet med hedersvåld i synnerhet. Jag skickade mejl om det till min chef och kollegor i december. På slutet av vecka 5 presenterade jag min planering  i form av föreläsningar, diskussionsgrupper (enligt KL), återblickar och utvärderingar.

 

Vi har jobbat med teman:

- Mänskliga rättigheter

- Barnuppfostran och barnens rättigheter

- Respekt

- Känslor och hedersnormer

- Kvinnlig könsstympning

 

Här kommer några röster från elevernas utvärderingar och där man ser att det föll väl ut trots det känsliga och krävande ämnet:

 

- Jag har lärt mig att man gör som man vill  med sin kropp.

- Jag har lärt mig att kvinnor och män kan ha känslor för varandra.

- Jag har lärt mig att föräldrar inte får slå sina barn. De diskuterar. 

- Jag lärde mig om respekt. Män och kvinnor visar respekt till varandra. De har barnuppfostran tillsammans och hjälper varandra att städa och laga mat. 

- Jag lärde mig att föräldrar måste ta hänsyn till barnens åsikter.

- Jag lärde mig om känslor och hedersnormer. Kvinnor i vissa länder har inte sex innan de gifter sig.

 

Det här var ett litet axplock från många fina tankar. Jag är glad att jag vågade lita på mig själv, arbetslaget och eleverna att genomföra ett sådant viktigt ämne. Jobbar man med var är jag nu? vad är målet? Hur ska jag göra för att målet? så är chansen större att lyckas.

 

OBS: på bilden ser ni barnmorskan Sofia Backelin som också är med i nätverket.

 

Tack för ordet

//Mado

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Språkutvecklande arbetssätt

Madline Arbid

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund