Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Ett fortsatt uppdrag från förra läsåret då vi la stor vikt vid faktainsamling i form av läsning av rapporter i ämnet, deltagande i seminarium och i att leda pedagogiska samtal utifrån Christian Lundahls fem strategier gällande formativ bedömning. 

Förstelärare

  


    Vårt upplägg för de pedagogiska träffarna är följande:


  1. Checklistor på de olika nivåerna (A­-D) utifrån de olika kurskriterierna. Dessa kriterier blev affischer som sattes upp i alla klasser. Vad förväntas av mig som elev?
  2. En föreläsning om hur man materialanalys.
  3. Materialanalys på läsfärdigheten.
  4. En föreläsning om läslyftet.
  5. Materialanalys på den muntliga färdigheten.
  6. Materialanalys på hörförståelse.
  7. Utvärderingar tillsammans med elever före och efter checklistor.

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Formativ bedömning

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund