Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Glad

Jag blir glad...

Förstelärare

...när jag ser att det i Skolverkets lärportal nu finns en modul, framtagen av Lunds universitet, som heter "Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden" med åtta områden där de lyfter sådant som stöttning, interaktion, translanguaging och cirkelmodellen och hur ett lärarlag med ämneslärare kan jobba med detta. Det finns specifikt material inriktat på religionskunskap, slöjd och matematik med även mer generella saker som kan användas i andra ämnen.

 

Det är filmer att titta på och dokument att läsa och/eller lyssna på.

 

Jag ska själv ta del av allt detta material men vill direkt dela länken så att andra som är intresserade av dessa metoder och kanske jobba med det i lärarlaget kan hitta det direkt:

 

https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/801-sprak-och-kunskapsutvecklande-amnesundervisning-for-nyanlanda-elever-den-forsta-tiden/del_01/ Länk till annan webbplats.

 

Fortsättning följer.

/Annelie

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Språkutvecklande arbetssätt

Annelie Dahlin-Jones

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund