Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Informationsmöte om lärmiljö

På ett APT den 4 februari fick pedagogisk personal på Staffangymnasiet information och tid att diskutera lärmiljö.

Förstelärare

Presentationen innehöll grundläggande information för att vi ska närma oss målen:

 • Alla lärare på Staffangymnasiet ska öka sin medvetenhet och sin kunskap om lärmiljöns påverkan på våra elevers mående och studieresultat.
 • Begreppet ”lärmiljö” ska vara väl förankrat.
 • Våra elever ska studera och utvecklas i en miljö som är anpassad till deras behov.
 • Både pedagoger och elever ska känna ett inflytande och vara delaktiga i utvecklandet av Staffangymnasiets lärmiljöer.

Som kommunikationsyta har vi nu en kanal för lärmiljö i teamet för personal på Staffan, och efter bara en halvtimmes diskussioner och brainstorming i olika konstellationer har redan många intressanta synpunkter lagts in.

Ett litet axplock av de många tankar och idéer som dök upp:

 • Vi måste få med eleverna i det här arbetet. De har mycket att bidra med.
 • Lokalvårdarna bör konsulteras innan inköp och förändringar.
 • Enskilda arbetsplatser på biblioteket.
 • Förbättra ljudmiljön.
 • Möjlighet för elever att gå undan och arbeta ostört.
 • Flexibilitet är svårt när grupperna är stora och klassrummen små.
 • Mer inspirerande allmänna ytor.
 • Vad ska vi ha för utrustning i klassrummen?
 • Varierande klassrumsmiljö där man kan både sitta och stå.
 • Bra belysning som kan justeras och anpassas.
 • Berörda lärare hålls delaktiga innan åtgärder sätts igång.
 • Vad är bra? Vi tycker om varandra.

 

En del förändringar har påbörjats. Arbetet fortsätter.

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Lärmiljöer

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund