Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Lärlingsklasser snart ett läsår!

Här kommer ett sammandrag av händelser under läsåret.

Förstelärare


September:

Hjälpt HT programmet med lärlingskontrakt och APL pärmar.

Informerat Industrilärare SG om webbaserad handledarutbildning.

Kompletterat Lärlingskontrakten med det innehåll i kurser som ska ges på APL platsen samt kompletterat med kursernas centrala innehåll.

Oktober:
Bjudit in till Handelslärarträff och vi var 10 st från Gävle, Hudiksvall och Sundsvall.

Vi diskuterade formativ bedömning och trepartssamtal. Jag visade de dokument jag

Utformat bl.a. årshjul med 7 uppdrag där varje uppdrag är knutet till kursens syfte och centrala innehåll. Visade även en blankett för trepartssamtal där olika moment är

knutet till en skala från behöver öva mer till eleven behärskar i mkt hög grad.

Ingen av skolorna använder något liknande och tyckte det var ett intressant upplägg.

Jag har träffat Håkan Höglund som har samma tjänst som jag på Torsbergsgymnasiet.

Vi pratade om vårt uppdrag och bytte erfarenheter om de olika uppläggen på olika program. Vi pratade handledarutbildning och att jag strax efter juluppehållet ska börja besöka butiker/affärsmän i Bollnäs för att berätta om lärlingsupplägget och få till stånd ett samarbete gällande APL platser.

November:
Färdigställt årshjul och uppdrag till de kurser eleverna utför på APL i åk 2.
Vi har fått klartecken från rektorerna att besöka yrkesgymnasiet i Umeå.
De har arbetat med lärling några år så det ska bli spännande.

December:

Möte med Håkan Höglund på e.m. Han var här på CFL i samband med ett möte  med restaurangbranschen, jag hade UF lektion så jag sprang emellan. Han visade mig ett dokument han gjort som handlade om att kartlägga en arbetsplats, Jag hade tidigare ett liknande och vi tog dela av varandras.

Vi har bokat in möten på fredagsförmiddagar var 3:e vecka för att stämma av arbetet. Vi har även skapat ett team där vi lägger in dokument.

Januari:

Har fått offert och ska boka Scandic hotell i Bollnäs för handledarutbildning
Jag har även skrivit en inbjudan till 1:a modulen.

Fredag 17 januari ska jag träffa Håkan Höglund om lärling

Möte på CFL i Bollnäs 2020-01-15

Närvarande: Helené Taimi, Ander Danielsson Lantz, Mats Wiklund

Här delger jag minnesanteckningar från det mötet

Anledningen till mötet var att jag ville höra mig för och få information hur de arbetar med vuxenlärling och praktik för dessa.

CFL Bollnäs har mellan 8-10 elever ute på företagen 4 dagar i veckan båda terminerna.

Helené är handelslärare och har hjälp av Malou Sköld som även är delaktig i Bollnäsdraget som är en näringslivsförening.

Vi kom överens om att ta fram ett informationsblad till företagen där vi berättar om kommande satsning på gymnasielärling.

Jag överlämnade min infofolder som berättar hur gymnasielärling går till som vi delat ut till företagen i Söderhamn. Helené kommer att visa den för Karin på Helins bokhandel som är ordförande i Bollnäsdraget.

Helené var lite orolig för gymnasieelever som inte har något driv att dessa skulle äventyra apl platser.

Jag berättade om min tanke att låta eleverna göra en veckas praktik i maj så företagen får träffa eleverna och bilda sig en uppfattning om den. Det är då möjligt för företagen att säga ifrån om det inte fungerar. Detta ställer stora krav på eleverna att de sköter sig. De tyckte det var en bra idé och då ökar chansen att eleverna kommer på rätt plats/rätt bransch.

CFL har förutom vuxenlärling gett kurser i grundläggande handelsutbildning. De funderar på att upphöra med den nu när även gymnasieelever ska ut på praktik.

En ny kull vuxenlärlingar kommer in den 17 februari. De är på skolan 3 veckor sedan ska de ut på praktik.
Vi pratade om att låta gymnasieeleverna var med dessa en halv dag ute på arbetsplatsen. Det kan ske tidigast runt vecka 15.

Vi har i dagsläget haft/har elever på Elgiganten, Jysk, Ica Kvantum, Willys och Dressman i Bollnäs med gott resultat.

Vi ska träffas för ytterligare ett möte den 26 februari.

23 januari – 24 januari

Studiebesök i Umeå på Yrkesgymnasiet tillsammans med Håkan Höglund

Anledningen till besöket är att yrkesgymnasiet har jobbat med lärlingsklasser under en längre tid och de har både vanliga klasser med 15 veckors APL samt lärlingsspåret. Det var en intressant dag där vi blev presenterade deras upplägg. De arbetar uteslutande i One note som kontaktyta för redovisning och kommunikation med lärlingarna. Ansvarig lärare lägger in matriser med många moment som förekommer inom butiksarbete. Dessa stäms av kontinuerligt och elevernas kompetenser bedöms. Bra upplägg, vi har tagit fram något liknande för våra handelselever men jag tycker att vårt försöksupplägg med en del teori och prov på innedagen 1 ggr/månaden är viktig. Detta förekom inte på yrkesgymnasiet.

Februari:

Jag har skickat ett förslag på infohäfte till företag gällande lärling till CFL i Bollnäs och ansvarig för vuxenlärling handel. Vi ska träffas 26 februari för avstämning.

Information till åk 8 på Torsberg gällande lärlingsklasser tillsammans med

Elever från HA19/HT19/RL samtliga Bollnäselever. Jag var med måndag den 17:e och

Instruerade mina elever på HA som ska hålla i informationen själva resten av veckan.


26:e februari

Det blev ett telefonmöte med Anders, Helené och Malou på CFL i Bollnäs.Vi ska träffas efter lovet och matcha 8 st lärlingar från Bollnäs mot tänkbara APL platser i Bollnäs. Samtidigt vill de ha hjälp att matcha 3 st vuxenlärling som ska göra sin praktik i Söderhamn. Det ser ut att vara början på ett bra samarbete.


Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Lärlingsutvecklare

Håkan Höglund, Mats Wiklund

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund