Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Lärmiljö i praktiken

Studiebesök på Källbrinksskolan - en NPF-säkrad skola

Förstelärare

Hur NPF-säkrar man en skola?

Motivation är en viktig nyckel. Eleverna måste komma till skolan. Rektorer och pedagoger måste ha gedigen och färsk kunskap, arbeta som team och brinna för det de gör.

Källbrinksskolan har arbetat målmedvetet i sju år för att skapa en skola för alla istället för att göra speciella anpassningar för vissa elever. Arbetet är långt ifrån färdigt. Vårt intryck var att det fungerar utmärkt väl och söktryck och resultat är högt, men det har krävt mycket arbete och inneburit genomgripande omställningar i både arbetssätt och förhållningssätt.

Vad möter vi i skolan

Det finns en uppsjö av diagnoser och de är ofta länkade till varandra.

Så vad gjorde man rent praktiskt?

Det var mycket det! Flexibilitet var ledordet.

Miljön var avskalad och fri från distraktioner i så stor utsträckning som möjligt, det fanns ljudabsorberande fåtöljer, hörlurar och mattor i klassrummen. Det fanns ett resurscentrum dit elever kunde gå om de behövde extra stöd, men det fanns så mycket stöd i klassrummet att det inte behövdes så mycket.

Ett exempel på samsynen inom skolan var att alla lektioner oavsett ämne var organiserade efter samma mall, med uppstart, intresseväckare, kort information, kooperativ elevaktivitet, och avslutande aktiviteter där man blickade framåt, reflekterade och skickade vidare eleverna till nästa lektion.

Det här måste smältas. Vad kan vi utveckla hos oss, med våra förutsättningar?

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Lärmiljöer

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund