Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Lärmiljöronder

Hur ser den fysiska lärmiljön ut i Staffangymnasiets korridorer och klassrum? Är den optimal för lärande och arbete med lärande?

Förstelärare

Tillsammans med specialpedagogerna har vi påbörjat lärmiljöronder på skolan, för att inventera vad vi har för lärmiljö och vad vi skulle behöva förändra. Med "lärmiljöglasögonen" på visade det sig att det var en hel del vi ville förändra...

Arbetet fortsätter.

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Lärmiljöer

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund