Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Läsa, läsa, läsa

Fortbildning pågår. Lärmiljö är ett gigantiskt område, och vi behöver lära mer.

Förstelärare

Boken kan närmast beskrivas som en handbok om fysisk lärmiljö. Här finns bl.a. definitioner, historik, checklistor och handfasta råd för hur vi får eleverna att använda lärmiljön.

Vi läser och lär medan vi fortsätter arbetet med lärmiljöronder tillsammans med specialpedagogerna. Nu har vi varit runt i D-huset också, men det var mycket att se, och många ville tycka till, så vi hann inte klart...

Vad händer sen? Listor på förslag på åtgärder vi ser behov av skickas vidare till rektorerna för prioritering och verkställande. En del har åtgärdats, annat står på tur. Det rullar på.

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Lärmiljöer

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund