Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Loop

Ibland fastnar ord och tankar och rusar runt som i en loop i hjärnan.

Förstelärare

Efter ett telefonsamtal i går har jag svårt att få en tanke ur min hjärna. Som det känns för stunden har den intecknat sig på ett åkband runt runt i mitt huvud som verkar ha giltighetstid tills vidare, typ ett årskort. Men så är det väl då och då, man fastnar i en loop och grubblar och tänker, tänker och grubblar. Ibland kommer man på en briljant lösning eller öppning när man minst anar det, gärna på natten, och ibland rätar loopen ut sig och försvinner ut från hjärnan i en annan bana utan att man märker det. De tankar som just nu loopar runt är gällande hur man undgår att fastna i att något blir personbundet i en organisation som strävar mot versamhetsbundet. Kanske loopen rätar ut sig vartefter fullmånen minskar sitt omfång?


Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Samverkan mellan gy och vux

Petra M Lindström

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund