Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Nationell Valideringskonferens

Intressanta dagar i Växjö.

Förstelärare

Kerstin och jag deltog i den nationella valideringskonferensen i Växjö 27-28 januari. Utbildare, myndigheter, branschorganisationer och andra intressenter var på plats, totalt närmare 250 deltagare. Information kring betänkandet från Valideringsdelegationen där mycket kretsar kring: tydligare reglering, ändamålsenlig organisering och finansieringslösningar för utveckling och genomförande av validering. Vi fick även ta del av erfarenheter från Norges och Islands arbete med validering. Även om inte förutsättningarna är densamma mellan olika länder så finns det lärdomar att ta del av. Det är dags att vi i Sverige också kommer till verkstad och praktiskt genomförande - inte bara prat, utredningar och tramp runt i honungsburken!

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Samverkan mellan gy och vux

Petra M Lindström

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund