Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Pedagogiska diskussioner med fokus på elevernas hörförståelse

Vi lär oss av varandra.

Förstelärare

Vi fortsätter vårt arbete med formativ bedömning i klassrummet. Vi analyserar elevernas resultat efter de senaste proven. Många osäkerhetsfaktorer kommer fram, så som gruppsammansättning, elevernas tidigare skolbakgrund, provens version och typer av uppgifter, mm. Våra och kollegornas reflektioner kring undervisningen leder fram till både lärdomar och att vi tillsammans identifierar utvecklingsområden.

 

Utifrån våra nya insikter ger vi oss själva "en läxa" - att effektivisera undervisningen just där insatsen krävs. Vi inser att vi brottas med samma utmaningar. Vi blir dock stärkta av varandra.  Vi gläds och inspireras av varandras mindre och större framsteg.

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Formativ bedömning

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund