Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Pedagogisk träff

Givande samtal med kollegorna

Förstelärare

Hej


Alla vi lärare på Sfi i Söderhman har nu gjort en klassrumsobservation hos en annan kollega. Det följdes upp med ett eftersamtal. Tanken med dessa är att inventera elevernas interaktion och talutrymmet i klassrummen för att sedan planera för ett mer struktrerat sätt att använda interaktion och samtal så fler når godkända betyg lite snabbare.


Under gårdagens träff diskuterade vi bland annat eftersamtalen och vad vi kom fram till gällande talutrymmet i klasserna. Vi tittade även på en film från Nationellt centrum för andraspråk om språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Länken finns nedan.

https://youtu.be/LTTp-xAEnA4 Länk till annan webbplats.


Vi partade också om hur vi genom kopperativt lärande kan få eleverna att tala mer för att tillgodogöra sig ett skolspråk. Allt detta görs för att kvalitetssäkra undervisningen.


Nästa vecka är vi ett gäng på tio personer från CFL Söderhamn som åker till Bryssel för att se hur man arbetar med nyanlända för att få ut dem i arbete. Yrkesutbildingar är i fokus under resan. Det ska bli lärorokit!


Ha det fint nu!


Mado


Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Språkutvecklande arbetssätt

Madline Arbid

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund