Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Planering och kompetensutveckling

Ingress

Förstelärare

En gång i veckan träffas vi, Mado och Natalja, för att strukturera vårt arbete. Input ifrån den aktuella forskningen får vi genom de böcker som vi läser och diskuterar. Idag har vi ägnat tid åt frågor så som hur vi utför pedagogisk handledning och lärande samtal på ett mer effektivt sätt.

Planeringen för hela vårterminen är klar nu. Vi känner dock tidspress och att vi skulle behöva mer tid för att hinna med allt vi har i ambition att utveckla i vår verksamhet.

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Formativ bedömning

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund