Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Rubrik

Mitt uppdrag är att utveckla ett hållbart arbetssätt mellan kärn- och karaktärsämnen för att öka förutsättningarna för varje elev att nå kursmålen och få en förståelse, för att kunna se hur alla ämnen kan bidra till en helhet i deras undervisning.

Förstelärare

Utifrån halvtidsavstämningen vi hade strax före jullovet kan vi glädjande nog se goda resultat. Både som eleverna själva uttrycker det och framgångsfaktorerna som lärarna påtalar.

 

  • Eleverna ser nyttan av att kunna mäta
  • Programmet får en helhet
  • Vi har haft gemensamma lektioner och ett bra material som gjort det tydligare för eleverna

 

Eleverna säger att kärnämnena har blivit roligare och de förstår vikten av att kunna prata engelska om man har engelsktalande kunder eller brukare.

Det är också bra att kunna matte när vi ska läsa recept och räkna mått.

Sedan vi börjat med infärgningen, i vårt tema om mänskliga rättigheter och trygghet, så förstår vi varandra bättre.

 

Ett litet axplock ur vårt dagliga pågående arbete.

 

WOW, vi är på rätt väg!

Ser framemot en spännande vårtermin.

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Samverkan kärn- och karaktärsämnen

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund