Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Samverkan Gy - Vux


Min förstelärartjänst omfattar Samarbete -samverkan Gy-VUX, ett fortsatt uppdrag för läsår 18/19.

Samverkan är ett viktigt arbete som spänner över flera rektorer. En liten extra utmaning i sig då det är flera verksamhetsområden som är berörda. Under hösten har jag haft möten med bla verksamhetscheferna för gymnaise- och vuxutbildning. Vad är deras tankar kring uppdraget och samverkan samt hur ska det fortsatta strategiska utvecklingsarbetet tas framåt?


Förstelärare


Arbetet har även inkluderat deltagande på ledningsmöte med rektorer och verksamhetschef för vuxenutbildningen och nuvarande planering inför 2019. Vilka områden finns det i dag samverkansmöjligheter inom och inom vilka utbildningsområden finns det ett behov av arbetskraft de närmsta åren? En hel del frågeställningar som ligger till grund och hösten har därför inneburit att samla information och lyssna in berördas tankar för att kunna konkretisera och ge förslag på utveckling och möjligheter.

Att vuxenutbildningen är representerad på gymnasieprogrammens programråd är ett steg i utvecklingsarbetet. Viktigt bland annat för att marknadsföra förbundets yrkesutbildningar för vuxna och att skapa förståelse för de utbildningsformer och möjligheter som finns. Under hösten har representation funnits på Handelsprogrammets och Fordon- och transportprogrammets programråd samt på en frukostträff med handledare och företag på Bygg- och anläggningsprogrammet vid Staffangymnasiet. Extra roligt då det var lärarna som bjöd in till den träffen och att de ser vuxenutbildningen som en del av deras naturliga arbete!

En naturlig del i uppdraget är också att medverka i forum som rör kompetensbehov i vårt geografiska område. DUA-grupper, Region Gävleborgs valideringsarbete, Skolverks olika träffar och forum för yrkesvux och lärling mm.

Just nu finns det många frågetecken som i vissa fall håller på att rätas ut och i andra fall behåller sina kurvor ett tag till. Jag skissar på arbetsgång och årshjul för så goda förutsättning för tydlighet, konkretisering och samsyn som möjligt. Frustration blandas med små hurrarop när jag hittar ett eller flera myrsteg som tar mig framåt i processen.

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Samverkan mellan gy och vux

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund