Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

 SPRÅKUTVECKLANDE ARBETSSÄTT

Ingress

Förstelärare

I arbetslaget IM/IMA läser och diskuterar vi nu Skolverkets kunskapsöversikt, " Greppa flerspråkigheten". Boken innehåller både aktuell forskning med hänvisningar till Lgr11, Svensk språklag och FN-deklarationer om mänskliga rättigheter men även rent praktiska tips och råd om hur man kan arbeta i klassrumssituationer. Tid till arbetet avsätts på särskild mötestid v a vecka.

Vi diskuterar frågor som dyker upp i samband med läsandet, kopplar till vår vardagliga ämnesundervisning i alla ämnen och funderar över;

-vad gör vi redan?

-Hur kan vi utveckla arbetssättet?

-Möjligheter resp hinder att göra detta?

-Vilka ev förutsättningar behöver vi för att kunna utföra arbetet på bästa sätt?

Arbetet känns för oss som en logisk fortsättning på förra läsårets gemensamma Läslyft.

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Allmänt förstelärare

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund