Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Vad är lärmiljö?

Vi har fått i uppdrag att tillsammans med övrig pedagogisk personal, och även eleverna, arbeta med att utveckla lärmiljön på Staffangymnasiet.

Förstelärare

Vad är då lärmiljö? Efter att ha studerat konceptet under några månader inser vi med lätt bävan att det är precis ALLT som har med vårt arbete att göra. Man brukar prata om fysisk, pedagogisk och psykosocial lärmiljö.

  • Den fysiska lärmiljön är mest konkret, och inbegriper var lärande sker, t.ex. klassrum och korridorer, och kan röra ventilation, färg, ljud, ljus, möblemang mm.
  • Den pedagogiska involverar vad vi gör – för och med eleverna, och vilka förutsättningar vi har för det, såsom schemaläggning, formativ bedömning och anpassningar.
  • Den psykosociala lärmiljön, slutligen, är en förutsättning för att lärande kan äga rum – nämligen att eleverna - och vi - mår bra och känner oss trygga och stimulerade.

Från att kanske ha varit lite hemmablinda börjar vi se en fantastisk utvecklingspotential på vår skola. Vi hoppas vi kan öka medvetenheten om lärmiljön på skolan och få till en långsiktig förändringsprocess.

 

Efter överläggning med våra rektorer har vi kommit fram till att börja den här utmaningen så konkret som möjligt, genom att tillsammans med vårt gemensamma ämneslag, SO-lärarna, undersöka hur vi kan optimera den fysiska lärmiljön i ett par experimentklassrum. Fokus ska ligga på vilka pedagogiska vinster vi kan göra. Vilka lösningar och förändringar kan hjälpa eleverna att lära sig mer och må bättre? Idéer saknas inte. Det ska bli spännande att se vad vi tillsammans kan åstadkomma.

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Lärmiljöer

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund