Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Validering i praktiken

En höst går så fort!

Förstelärare

Försteläraruppdraget kring samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildning pågår och omfattar numera även utveckling av valideringsarbete. Under hösten har jag, och några kollegor från förbundet, genomfört en utbildning mot Linköpings Universitet - Validering i praktiken 7,5hp. Viktigt och bra att få teoretiska aspekterna med sig i utvecklingsarbetet! Validering är ett viktigt arbetsområde ur fler aspekter, bland annat för för kompetensbehovet inom vår region. På bilden syns min examinationsgrupp tillsammans med läraren Per Andersson, LiU.

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Samverkan mellan gy och vux

Petra M Lindström

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund