Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Yrkesutbildning i Hälsingland - ett ESF-projekt

Nu hoppas vi på ytterligare möjligheter!

Yrkesutbildning i Hälsingland är ett ESF-projekt med syfte att bygga upp ett samarbete gällande yreksutbildningar i Hälsingland för att öka utbud och på så sätt tillgodose efterfrågan på kompetens från lokala arbetsgivare. Validering och dess möjligheter är en viktig beståndsdel i projektet. Det är spännande att få vara en del av och följa den analysfas som pågår från februari till sista maj. Vi håller tummarna för att vi presterar bra och får fortsatt möjlighet att utveckla arbetet i projektet.

 

Vad mer har hänt sedan sist jag bloggade?

Jag har haft en sittning med Johan och Jonny för att stämma av och rikta in det fortsatta arbetet framåt. Det är lite klurigt när försteläraruppdraget spänner över flera verksamhetsområden och rektorer. När vi samverkar mellan vuxenutbildning och gymnsiet blir många involverade vilket är bra, men det kräver även lite kontspauser i bland.

För någon vecka sedan genomförde ett par vårdlärare och en vägledare och en studiesamordniare ett studiebesök hos ValidX på Bollnäs folkhögskola. Där har man byggt upp en autentisk miljö, en lägenhet, där man arbetar med att validera personer som arbetar inom verksamhetsområdet personlig assistent. Tyvärr hade jag inte själv möjlighet att följa med men det var uppskattad av dem som var där. Förhoppningsvis kan det så små frön till utveckling inom vår verksamhet, även om inte arbetsområde och arbetssätt behöver vara detsamma.

 

Senaste blogginläggen:

Kontakt

Kontakt

Samverkan mellan gy och vux

Petra M Lindström

Senast ändrad av

Områden

Dina ord

Läs mer om förstelärarnas områden här:

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund