Hälsinglands Utbildningsförbund

Verksamhetsförlagd utbildning

Är du lärarstudent och letar plats för VFU? Välkommen till Hälsinglands Utbildningsförbund!

VFU - verksamhetsförlagd utbildning

I samverkan med Högskolan i Gävle och lärarutbildningen försöker vi skapa de bästa förutsättningarna för din verksamhetsförlagda utbildning så att den ska bli så lärorik och givande som möjligt.

Redan under ditt första år kommer du att erbjudas kontakt med en lärarutbildare som du har möjlighet att hålla kontakt med under studietiden och som du sedan kommer att göra din VFU hos. Ni kommer att jobba tillsammans så att du blir förberedd för din yrkesroll genom att du bland annat får ta ansvar för planering, genomförande och uppföljning av lektioner samt delta i lärarens/arbetslagets alla arbetsuppgifter.

När du avslutar din utbildning så hoppas vi få hälsa dig välkommen till någon av våra skolor inom Hälsinglands utbildningsförbund!

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund