Hälsinglands Utbildningsförbund

Politik

Hälsinglands Utbildningsförbund styrs politiskt av förbundets direktion som består av ledamöter från de tre medlemskommunerna.

Direktionen

Direktionen har en presidieberedning som består av en representant från varje medlemskommun.

Om du vill kontakta någon politiker hittar du kontaktuppgifter till direktionen här.

Under protokoll och sammanträdesdagar kan du följa vad som bestäms och se när nästa sammanträde sker.

Anslagstavlan

Direktionens protokoll finns även anslagna digitalt, genom Anslagstavlan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund