Hälsinglands Utbildningsförbund

Direktionen

Ordinare ledamöter

Bollnäs

Nicklas Fredriksson (C) vice ordförande

Åsa Äng Eriksson (M)

Fredrik Hellberg (SD)

Nordanstig

Magnus Willing (S) andre vice ordförande

Per-Ola Wadin (L)

Petter Bykvist (V)

Söderhamn

Lars Stål (M) ordförande

Jan-Erik Tynong (SD)

Lennart Gard (S)

Ersättare

Bollnäs

Dick Helgesson (S)

Råsie Sigvardsson Berbres (KD)

Hussein Said (S)

Söderhamn

Maria Lind (S)

Peter Olsson (C)

Gunnar Silverkvarn (SD)

Nordanstig

Lina Lindgren (M)

John Henric Bornemann (C)

Lena Svensson (S)

Revisorer 2019-2022

Tor Jonsson (S) Bollnäs

Barbro Walldin (C) Nordanstig

Helena Gehlin (S) Söderhamn

Revisorssuppleanter

ej vald från Bollnäs (ej obligatoriskt)

Olle Sundin (KD), Söderhamn

Anders Gillgren (V), Nordanstig

 

Revisorer 2023-2026

Bengt-Olof Renöfält (C) Bollnäs

Olof Bengtsson (M) Söderhamn


Mandatperiod 2019-2022

Ordförande Åsa Äng Eriksson (M)

Vice ordförande Peter Olsson (C)

Andre vice ordförande Magnus Willing (S)

Mandatperiod 2015-2018

Ordförande Mattias Åhlund (S)

Vice ordförande Shida Kinuka (S)

Styrgrupp uppstarten

Medlemskommunernas styrgrupp för projektet att starta upp förbundet (tiden 2015-01-01 – 2015-06-30) var respektive medlemskommuns kommunalråd:

Marie Centerwall (S), Bollnäs

Monica Olsson (S), Nordanstig

Sven-Erik Lindestam (S), Söderhamn

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund