Hälsinglands Utbildningsförbund

Ansökan och antagning

Vill ni läsa och utvecklas vid Höghammargymnasiet i Bollnäs? - Så här fungerar det.

Nu börjar det bli dags att ansöka

Vill ni läsa och utvecklas vid Höghammargymnasiet i Bollnäs? - Så här fungerar det.

Att söka till oss

Eleven lämnar sin ansökan, samt beslut om att eleven har rätt att gå anpassad gymnasie­skola. Viktigt att ni har fyllt i namn och adress på den tjänsteman i hemkommunen, som ansvarar för utbildningskostnaden.

Innan förbundet beslutar att anta elev som inte är skriven i kommunen, inhämtas yttrande från hemkommunen. Yttrande skall bl.a. innehålla information om att eleven tillhör gymnasiesärskolans målgrupp.

(Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2023-03-01.)

Ansökan om LSS-boende

LSS-insatsen söks i hemkommunen hos kommunens LSS-handläggare. Beslut och underlag ska vara Hälsinglands Utbildningsförbund tillhanda senast 2023-04-30.

Efter att vi mottagit dessa handlingar upprättas ett Individavtal mellan köpande kommun och Hälsinglands Utbildningsförbund.

Ansökan och LSS-beslut skickas till
Höghammargymnasiet
Att: Carina Hådell
Läroverksgatan 36
821 80 BOLLNÄS

Kontakt

Kontakt

Samordnare och administrativ kontaktperson

Carina Hådell

Tfn 010-454 11 44

Vid eventuell frånvaro för ovanstående,
vänligen kontakta:

Eleonora Björk

Tfn 070-337 06 93

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund